Wat is Expeditie Zwerfafval?

Expeditie Zwerfafval is een educatief pakket over zwerfafval en plastic soep. Er is keuze uit lessen en projecten voor het basisonderwijs (PO) en voor het voortgezet onderwijs (VO).

Afval op je bord

visRGBZwerfafval komen we elke dag tegen. Het is schadelijk voor dieren en de natuur. Veel mensen storen zich eraan en de bestrijding kost een hoop geld.
Plastic zwerfafval vormt een speciaal probleem. Een deel komt in zee terecht. Door zeestromingen verzamelt dit afval zich in de “plastic soep”. Omdat plastic nauwelijks verteert, blijft het in het milieu aanwezig. Vissen en vogels eten de kleine plasticdeeltjes. Zo komt plastic in de voedselketen terecht, waarschijnlijk al op je eigen bord…

Bewustwording door onderwijs

Wetenschappers voorspellen dat er in 2050 meer plastic dan vis in de oceanen zit. De initiatiefnemers van Expeditie Zwerfafval vinden dat iedereen moet weten over dit milieuprobleem. Daarom hebben zij een gevarieerd educatief aanbod over zwerfafval en plastic soep ontwikkeld. Onderwijs als krachtig middel voor bewustwording en verandering. Informeer hier naar de mogelijkheden op scholen of in gemeentes.

Voordelen van Expeditie Zwerfafval:

loopblauwleegRGB• Creëert bewustwording over zwerfafval en plastic soep
• Stimuleert duurzaam gedrag
• Deskundige gastdocenten
• weinig werk voor de school
• Verbindt het onderwijs met de maatschappij
• Aansprekende werkvormen zorgen voor gemotiveerde leerlingen
• Interdisciplinaire aanpak: zowel inzetbaar bij vakken of als project
• Subsidie mogelijk via de gemeente
• Maatwerk mogelijk

Leerlingen Lek & Linge bedenken oplossingen tijdens Expeditie Zwerfafval

Leerlingen 4 havo van O.R.S. Lek en Linge deden in maart en april 2018 mee aan het onderzoeksproject van Expeditie Zwerfafval. Ze leerden over de gevolgen van zwerfafval en over het milieuprobleem van de plastic soep. In groepjes brachten de scholieren het zwerfafvalprobleem in kaart op verschillende locaties in Culemborg. Tijdens deze veldwerklessen werd het zwerfafval bovendien opgeruimd. Vervolgens presenteerden de leerlingen hun zelfbedachte oplossingen aan opdrachtgevers, waaronder de gemeente en NME Culemborg.

 Oplossingen zwerfafval

Op 17 en 19 april presenteerden drie klassen hun conclusies en oplossingen aan de opdrachtgevers zoals Waterschap Rivierenland, Coop en Rijkswaterstaat, en aan wethouders Huub van Oorschot en Joost Reus. Zo kreeg bewonersvereniging Eva-Lanxmeer het advies om afvalbakken te plaatsen die geluid maken, bijvoorbeeld een kwakende kikker. De geluiden en het design van de bakken maken afval weggooien leuker én sluiten aan bij het milieuvriendelijke karakter van de wijk. Verder concludeerden veel leerlingen dat er meer voorlichting gericht op jongeren moet komen. Dat kan op school worden uitgevoerd door bovenbouwleerlingen. Of via social media door bekende YouTubers. Sommige groepjes hadden zelfs al een poster gemaakt met confronterende afbeeldingen over de gevolgen van zwerfafval, zoals dieren die het opeten of erin verstrikt raken.

De meest haalbare oplossingen worden ook echt uitgevoerd. De initiatiefnemers van Expeditie Zwerfafval (Lonneke Crusio en Grietje Holleman) gaan met de directie van Lek en Linge en met de gemeente Culemborg om de tafel om een keuze te maken. De gemeente stelt hiervoor budget beschikbaar.