Disclaimer

Crusio doet. en Edublik zijn eigenaar van expeditiezwerfafval.nl
Bovengenoemde eigenaren onderhouden deze website.

Crusio doet. en Edublik hebbende informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.
Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen http://www.expeditiezwerfafval.nl rust copyright dat toebehoort aan Crusio doet. en Edublik. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Crusio doet. en Edublik.