Wat is Expeditie Zwerfafval?

Expeditie Zwerfafval is een educatief pakket over zwerfafval en plastic soep (plastic afval in oceanen, rivieren en meren). Er is keuze uit lessen en projecten voor het basisonderwijs (PO) en voor het voortgezet onderwijs (VO).

Bewustwording

ExpeditieZwerfafval-Nicolette (1)Deelnemende scholieren krijgen inzicht in de oorzaken en gevolgen van zwerfafval. Ze worden zich bewust van de invloed van hun eigen gedrag. Want juist jongeren tot 29 jaar zijn grote veroorzakers van zwerfafval (bron: Milieu Centraal, 2015). Dit komt ten dele doordat zij vaker buitenshuis consumeren. Ook gaan ze vaak laconiek met afval om, ze denken geen belang te hebben bij het opruimen ervan.
Tegelijkertijd zijn veel jongeren bezorgd over de gezondheid van de aarde. Als ze horen over de omvang en de gevolgen van plastic soep, zijn ze zeer onder de indruk. Expeditie Zwerfafval creëert betrokkenheid en stimuleert het bedenken van oplossingen door leerlingen. Waar mogelijk worden deze ook uitgevoerd.

Ervaren, onderzoeken en doen

P1190303Kenmerkend voor Expeditie Zwerfafval zijn activerende en realistische werkvormen. Zoals interactieve gastlessen, of spelend leren in een ren-je-rot-quiz voor de basisschool. In het VO werken leerlingen met échte onderzoekscases. Zo verbindt Expeditie Zwerfafval het onderwijs met maatschappelijke instanties.

Lees meer over het aanbod voor het basisonderwijs en voor het middelbaar onderwijs.