Onderzoeksproject

veldwerk-KCW-PSF
Fotografie: Esther van der Heijden
veldwerk-PSF2
Fotografie: Esther van der Heijden

In dit project gaan jongeren zelf actief op onderzoek uit. Ze gaan aan de slag als junioronderzoeker bij  een fictief adviesbureau. In die rol bedenken ze oplossingen voor de problematiek van zwerfafval in de leefomgeving en voor het wereldwijde milieuprobleem van de plastic soep. Na een inleidende gastles krijgen ze een onderzoeksopdracht.  De klanten van het onderzoeksbureau zijn maatschappelijke instanties, bedrijven en betrokken burgers. Deze klanten formuleren een onderzoeksvraag met betrekking tot het thema. Leerlingen doen zowel bureau-onderzoek als veldwerk om tot conclusies en aanbevelingen te komen. Tijdens hun onderzoek worden de leerlingen begeleid door de gastdocenten van Expeditie Zwerfafval. In de lessen wordt gewerkt met lesmateriaal dat speciaal voor dit project ontwikkeld is. Naast theoretische kennis over zwerfafval en plastic soep, doen de jongeren ook onderzoeksvaardigheden op. Als afsluiting van het project presenteren de leerlingen in groepjes hun resultaten en oplossingen aan de gastdocenten en de “klanten” van het onderzoeksbureau.

Samenwerking met echte klanten

echte-klanten-onderzoeksprojectTijdens het project verrichten de scholieren onderzoek voor échte klanten. Hiervoor wordt samenwerkt met onder meer de Plastic Soup Foundation, Rijkswaterstaat, Gemeente Culemborg (afdeling wijkzaken), het steunpunt Natuur- en Milieu-educatie Culemborg, Waterschap Rivierenland, De plaatselijke Coop-supermarkt en wijkverenigingen in de buurt van de deelnemende scholen, zoals bewonersvereniging Eva-Lanxmeer. Zij formuleren een onderzoeksvraag waarmee de leerlingen aan de slag gaan. Na afloop van het project ontvangt de klant een onderzoeksrapport met daarin de onderzoeksgegevens en een oplossing voor het aangedragen probleem.

Groot bereik

posterpresentatie-onderzoeksprojectHet onderzoeksproject verbindt scholen, overheden, bedrijven, ngo’s en burgers. Doordat  leerlingen bijvoorbeeld onderzoek voor een wijk doen, profiteren de  bewoners van de betreffende wijk mee van de uitkomsten.
Door dit project jaarlijks te laten terugkeren wordt zowel bij de leerlingen, de school en de klant kennis opgebouwd. De hele school profiteert van die kennis, bijvoorbeeld door  het project te koppelen aan andere zwerfvuilactiviteiten. Denk aan de opruimdag ‘KeepItCleanDay’ in september, of de landelijke opschoondag in maart.
Door de opzet van het onderzoeksproject worden leerlingen niet alleen op hun gedrag als consument aangesproken. Maar ook en vooral, op hun toekomstige maatschappelijke rol, als bijvoorbeeld onderzoeker of werknemer.

Resultaat

Leerlingen worden door dit project actief betrokken bij de problematiek van zwerfafval en plastic soep. Ze ervaren door het veldwerk zelf heel duidelijk waar en hoeveel zwerfvuil er ligt. Mede dankzij hun oplossingen kunnen veranderingen in gang gezet worden.
Door activerend onderwijs wordt gewerkt aan bewustwording en gedragsverandering. Uit enquêtes na afloop blijkt dat de houding van jongeren verandert, door deelname aan het onderzoeksproject. Door de interdisciplinaire aanpak in dit project, leren jongeren met een brede blik naar het probleem te kijken.

Doelgroep: havo en vwo, leerjaar 3 en 4 (andere leerjaren op aanvraag).