Visie en Missie

Visie:

plastic beach litter hengistbury headHet milieuprobleem “plastic soep” moet bij de bron aangepakt worden. Er moet veel kritischer gekeken worden naar de productie van plastic producten. Plastic voor eenmalig gebruik dient te verdwijnen en/of vervangen te worden door duurzame en biologisch afbreekbare materialen. Zodat er minder (plastic) afval ontstaat.
De eerste stap is bewustwording: mensen moeten van het probleem en de gevolgen weten. Van belang is dat men beseft dat het eigen gedrag invloed heeft. Onderwijs is een krachtig middel om bewustwording en gedragsverandering over dit onderwerp te bereiken. De inzet van activerende en creatieve werkvormen motiveert kinderen en jongeren om op een pro-actieve en probleemoplossende manier met de onderwerpen zwerfafval en plastic soep aan de slag te gaan.

Missie:

gastles-ovz-klas
Fotografie: Esther van der Heijden

Via betekenisvol en activerend onderwijs maakt Expeditie Zwerfafval zoveel mogelijk kinderen, jongeren en hun omgeving bewust van de problematiek rond zwerfafval en plastic soep. De onderwijsactiviteiten bieden jongeren handelingsperspectief en stimuleren hen om hun eigen gedrag te verduurzamen. Deze jongeren kunnen vervolgens een ambassadeursrol vervullen in hun omgeving zodat een olievlekwerking ontstaat (naar ouders, vrienden, etcetera).
Expeditie Zwerfafval wil investeren in de beleidsmakers en de burgers van de toekomst, door middel van onderwijsactiviteiten die indruk maken.