Waarom Expeditie Zwerfafval?

Het probleem

Voorbeeld van verstrikking door een plastic sixpackring.
Voorbeeld van verstrikking door een plastic sixpackring.

Kauwgom op straat, een petflesje in de berm. Zwerfafval komen we elke dag tegen. Alleen al in Nederland gaat het om zo’n 50 miljoen kilo per jaar! Zwerfafval is schadelijk voor dieren en de natuur. Veel mensen storen zich eraan. Bovendien kost de bestrijding van zwerfafval in Nederland jaarlijks 250 miljoen euro. Het grootste deel van dit bedrag wordt besteed aan opruimen.

Plastic eten?

North_Pacific_Gyre_World_Map
Plastic soep concentreert zich in de vijf gyres (zeestromingen) in de oceanen.

Plastic zwerfafval vormt een speciaal probleem. Veel afval komt via rivieren, het riool, de wind en de kust in zee terecht. Omdat plastic nauwelijks verteert blijft het in het water aanwezig. Door zeestromingen verzamelt dit afval zich op plekken die “plastic soep” heten. In de Grote Oceaan bevindt zich een gebied ter grootte van twee keer de Verenigde Staten, met daarin zeer hoge concentraties plastic. Dit gebied heeft de bijnaam “Great Pacific Garbage Patch” gekregen. Het gaat om drijvende stukken plastic aan de oppervlakte. Maar vooral ook om steeds kleiner wordende plasticdeeltjes in de waterkolom en op de zeebodem. Die kleine plasticdeeltjes heten microplastics. Ze worden door vissen en vogels vaak voor voedsel aangezien. Zo komt plastic in de voedselketen terecht, waarschijnlijk al op ons eigen bord…

Bewustwording door onderwijs

Aangespoeld plastic afval op strand in Hawaï.
Aangespoeld plastic afval op strand in Hawaï.

Wetenschappers voorspellen dat er in 2050 meer plastic dan vis in de oceanen zit. De initiatiefnemers van Expeditie Zwerfafval vinden dat iedereen moet weten over dit milieuprobleem. De plastic soep is een naar bijproduct van de wegwerpmaatschappij. Het is essentieel dat het probleem bij de bron wordt aangepakt. De toevoer van plastic afval naar zee moet stoppen. Temeer omdat opruimen van de plastic soep kostbaar en ingewikkeld is.
Onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan bewustwording. Via lessen, filmpjes, opdrachten en veldwerk gaan leerlingen intensief met het onderwerp aan de slag. Ze bedenken oplossingen en voeren deze indien mogelijk ook uit. De onderwijsprojecten stimuleren duurzaam gedrag. Scholieren krijgen daarvoor makkelijk uitvoerbare tips.

Lees hier over de visie en missie van Expeditie Zwerfafval